NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
ROCKBIKE
CUTIS
IZOLÁCIE PLOCH.STRIECH
MOTOR-CAR

Strana 2

DREVINA
AQUARIO
TVARSAT
HOPA

Strana 3

GÁBATOUR
KAMENÁRSTVO POGRANIT
MONTANA
ALLIANZ SP
KRAJČÍRSTVO
SMALTOVANIE
RIADKOVÁ
K-SLUŽBY
STAVIMPEX
ORGECO
PREDÁM EL.KUCH.NÔŽ

Strana 4

PLASTED
ZLATNÍK-LENARD
PROJEKTSTAV
NZ-INTERIÉR
NICHOLTRACKT
PREDÁM KLÁVESNICU

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8