NZ-Grátis

 

Plnofarebný reklamný dvojtýždenník - distribuovaný v regióne Nové Zámky, Šurany a ich okolí v náklade max.38 000 výtlačkov. Rozsah max 8 strán A4

Adresa redakcie: Štrková 22, 940 71 Nové Zámky
Telefón: Tel.: 035/6401 277, 0905 263 171
E-mail: info@nzgratis.sk
Inzercia: Ing. Dušan Kollárik , Selly Kolláriková
Všetky grafiky sú majetkom vydavateľa s vyhradenými  autorskými právami!!!

Strana 1

HLAVIČKA
NOVOTRAVEL
ROCKBIKE
ORTOLUX
IZOLÁCIE PLOCH.STRIECH
SHERLOCK

Strana 2

DREVINA
AQUARIO
ORFEUS
RIADKOVÁ
KAMENÁRSTVO POGRANIT
TVARSAT
GLOBTOUR
SMALTOVANIE

Strana 3

GÁBATOUR
ŠANTÚR
HOPA
MONTANA
ORGECO
KRAJČÍRSTVO
MATYUS
ROLDOR
PREDÁM ROBOT

Strana 4

PLASTED
ZLATNÍK-LENARD
PROJEKTSTAV
PREDÁM KLÁVESNICU
DANUBIUS
REKORD
PREDÁM GITARU
PREDÁM SATEL.PRIJÍMAČE

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8